אלפים בקונצרט 'לדוד מזמור' – 100 שנה לקוסוביצקי » קונצרט חזנות צילום: יעקב פלברבאום

קונצרט חזנות צילום: יעקב פלברבאום