מיוחד: כומר שערק מהכנסיה בזכות כלייזמר ירושלמי » מיוחד: כומר שערק מהכניסה בזכון כלייזמר ירושלמי