ימים נוראים תשע"ד – ריכוז חזנים ומקהלות בארץ

חיים אדלר

לקראת הימים הנוראים של שנת תשע"ד, מערכת חסידיניוז שמחה להגיש ריכוז תפילות חזנים ומקהלות בבתי-הכנסת ברחבי הארץ. מוזמנים להתעניין על חזנים באזור מגוריכם ולטקבק על חזנים נוספים.

ירושלים:
בבית-הכנסת הגדול יעבור לפני התיבה החזן הראשי ר' חיים אדלר, בלווי מקהלת בית-הכנסת בניצוחו של מאסטרו אלי יפה
בבית-הכנסת ישרון יעבור לפני התיבה החזן אשר הינוביץ בלווי מקהלה בניצוחו של בנימין מונק

תל-אביב:
בבית-הכנסת קוממיות אברהם יעבור לפני התיבה החזן צבי וייס
בבית-הכנסת היכל מאיר יעבור לפני התיבה החזן אברהם ברנהולץ

רמת-גן:
בבית-הכנסת הגדול יעבור לפני התיבה החזן ישראל רנד בלווי מקהלת קולות מן השמים בניצוחו של רפי ביטון
בבית-הכנסת דובב-עוז יעבור לפני התיבה החזן שלמה גליק

בני-ברק:
בבית-הכנסת היכל-זאב יעבור לפני התיבה החזן אהרון שלמה ויסמן

פתח-תקווה:
בבית-הכנסת הגדול בית-יעקב יעבור לפני התיבה החזן יעקב רובין

רחובות:
בבית-הכנסת הגדול אהל-שרה יעבור לפני התיבה החזן יצחק רוט
בבית-הכנסת היימפלד יעבור לפני התיבה בעל-התפילה יצחק מאיר
בבית-הכנסת מרכז אברהם יעבור לפני התיבה החזן שלום סלומון

חדרה:
בבית-הכנסת הגדול יעבור לפני התיבה החזן אחיה רובין בלווי מקהלת בת-קול בניצוחו של דודי ליבוביץ

יהי רצון שיתקבלו תפילותינו בפני אדון כל.

ביצועים נוספים

בקרוב נשוב לפעילות תקינה