- חסידיניוז - https://www.chasidinews.com -

ישיבת ווטרברי והבוגרים מבקשים: ריקם אל תשיבנו

ווטרברי - ריקם אל תשיבנו

המילים 'ריקם אל תשיבנו' מבטאות את תחינתו של כל יהודי שהקב"ה יענה לתפילותיו וימלא בקשותיו. כשאנחנו מפנים עיננו כלפי מעלה, אנחנו מבקשים שיתקבלו תפילתנו ושבורא עולם, שמכיר אותנו יותר טוב מעצמנו, יחון אותנו במידה טובה, ישועה ורחמים.

את השיר מקדישים בחורי ישיבת ווטרברי והבוגרים לרפואת חבר יקר מהחבורה שזקוק לרחמי שמיים ובתפילה לה' 'ריקם אל תשיבנו'. על ההפקה המוסקלית של הפרוייקט הופקד אריה קונסטלר.

לחצו PLAY להאזנה לשיר
https://www.chasidinews.com/wp-content/uploads/2016/12/Waterbury-Raykum-Al-Tshivaynu.mp3 [1]