הרב נריה ביקש קדושה, ר' הלל פלאי הלחין לו

הרב הלל פלאי - צילום נתן איבגי

"קדושה אני מבקש, קודש קודשים אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל". הרב הלל פלאי הלחין את מילותיו האחרונות והמרטיטות של הרב משה צבי נריה זצ"ל – לבקשת בני משפחתו של הרב. דודי קאליש הפיק ועיבד.

וכה מספר בנו של הרב: "בליל ז' כסלו, כשעמדתי לידו והוא חלוש ביותר, הצעתי לו ללמוד כדרכו ביום זה משהו מדברי הרב חרל"פ. הוא הנהן בראשו. לשאלתי מאיזה ספר של הרב חרל"פ רצונו ללמוד, השיב בלחש 'על קדושת התורה'.

לא הכרתי ספר כזה, אך נטלתי לידי את ספרו של הרב חרל"פ "מי מרום" על פרקי אבות. בסוף הפרוש על פרקי אבות, נפתח הספר בדיוק במאמר "על קדושת התורה וארץ ישראל". הקראתי לו קטע מתוך דבריו המרוממים של הגאון הצדיק. כששמע אבא את הדברים התרגש מאד, ולמרות רפיון כוחותיו קרא בקול גדול:

"קר לי… תחממו אותי בדברי תורה תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה. תנו לי קצת עירוי דם לנפשי לחזק אותה ולחזק את תלמידי. אני מבקש! קדושה – אני מבקש. קודש הקודשים – אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל. תנו לי קדושת אהבת ישראל. לא סתם דיבורים תנו לי הרגשת קדושת א"י! ואז קרא כמה פעמים בקול גדול: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'.
וסיים במילים: 'נוציא את כולנו ונתקדש כולנו'. ופרחה נשמתו", סיים הבן.

לחצו PLAY להאזנה לשיר[audio:https://www.chasidinews.com/wp-content/uploads/2011/09/palley-kdusha.mp3|titles=הרב הלל פלאי – קדושה אני מבקש]

ביצועים נוספים

בקרוב נשוב לפעילות תקינה