מוישי רוט והמנגנים שימחו את ראש עיריית בית שמש » אבי בן ישראל ותזמורת המנגנים

אבי בן ישראל ותזמורת המנגנים