אודי גרינוולד

כי גדול מרדכי
גרינוולד הקליט שלושה שירים חדשים בסגנון מודרני, האחד עוסק במצוות היום בפורים, השני מצטט פסוק מהמגילה והשלישי מחדש

בקרוב נשוב לפעילות תקינה