המבדיל

אפרים לופט - הועד לנגינה יהודית
מפיק הדיסק הוא הרב אפרים לופט, מלחין ומומחה חרדי למוסיקה קלאסית ויהודית, יחד עם המעבד והפסנתרן ר' אורי ברנר

בקרוב נשוב לפעילות תקינה