חנניה מזרחי

חנניה מזרחי - כל הנשמה
"אילולא הוצאות והשקעה המרבית שכרוכה בהוצאת האלבום, הייתי מחלק חינם לכל עם ישראל, העיקר שנזרז את ביאת משיח"

בקרוב נשוב לפעילות תקינה