מאבק הצבעים

ניצוצות של קדושה - מאבק הצבעים
בסרט 'מאבק הצבעים', מתלווים הילדים אל אומן המצייר בחיק הטבע. הוא עמל ושוקד על מלאכת הציור ולכשישלים את הציור, יתחבט יחד עם הילדים כיצד לצבוע אותו.

בקרוב נשוב לפעילות תקינה