מאיר בן אמיתי

מאיר בן אמיתי - הבהיר
בשבתות הראשונות של החזרה בתשובה 'פסוקי דזמרה' החלו להתנגן בראשו והגיעו אל אוויר העולם מתוך תפילות שחרית קסומות

בקרוב נשוב לפעילות תקינה