שייע בינר

שמוליק קליין מתאר בשיר חדש את סידורו של מעמד קריאת התורה, עת מתחיל גבאי ביה"כ בסידור הכיבודים, משלב הוצאת ספר התורה ועד הכנסתה לארון הקודש.

בקרוב נשוב לפעילות תקינה