קונצרט חזנות עונג שבת – חוויות ורשמים של עונג צרוף » קונצרט עונג שבת – צילום: יעקב פלברבאום

קונצרט עונג שבת - צילום: יעקב פלברבאום