מתי נולד נחשון בן עמינדב? אבי בן ישראל יודע!

עמי מימון

למעלה מחודש בתוכנית הרדיו הפופולרית חידודון ברדיו קול ברמה רצה לה שאלה אבל הפעם השאלה מופנית לא למאזינים אלא ביחודיות לנותני שירותי המוסיקה בזאנר האומנים והזמרים. הפרס המוצע הינו השמעות של השירים אותם הוציא הפותר למעלה משבוע ברצף בתוכנית חידודון בהגשת שדר הרדיו עמי מימון .

התוכנית הפופלרית חידודון כבשה את לב המאזינים בחידות התורניות המוסיקה הטובה והאקשן התמידי תוך מתן תשומת לב מירבית ללב הנוער וחיזוקם לבל יתבלבלו מהבלי העולם. לאחר תקופה לא מבוטלת של שטייגן של כוכבי הזמר החסידי מזרחי הגיע הפתרון ע"י מי אם לא אחר אבי בן ישראל שהחל מלבד הייתו זמר גם להוציא ספריים תורנייים.

הנס הגדול שקרה פה שאת תשובת השאלה עונה בעל התניא האדמו"ר הזקן זי"ע, הובא בספר בעל התניא להאדמו"ר הזקן חלק ראשון פרק ל"ו

ש. מתי נולד נחשון בן עמינדב?
ת. כל מי שהיה במעמד הר סיני ובכללם גם נחשון בן עמינדב, חגג יום הולדת נוסף בחייו מכיון שלכל עם ישראל כששמעו מהקב"ה "אנכי ה' אלוקיך" פרחה נשמתן, וכדלהלן. כתוב במדרש רבה שיר השירים פרשה ו' פסקה ג' וזה לשונו: "חכו ממתקים רבי עזריה ורבי אחא בשם רבי יוחנן אמרו בשעה ששמעו ישראל בסיני "אנכי" פרחה נשמתן… כך כשדיבר הקב"ה אנכי ה' אלוקיך, מיד פרחה נשמתן, כיון שמתו, התחילו המלאכים מגפפין ומנשקין אותם, ואומרין להם מה לכם אל תיראו, בנים אתם לה' אלוקיכם, והקב"ה ממתיק בחיכן הדיבור, ואומר להם: לא, בני אתם, אנכי ה' אלוקיכם, עמי אתם, חביבין אתם לפני, והתחיל מפתה אותן עד שחזרה נשמתן.

וכן הובא בספר "חומת הדת" לחפץ חיים מאמר אור תורה סימן ב' וזה לשונו: גדולה מזה מצינו (עיין שבת פ"ח.) שבעת קבלת התורה היו אז כלל ישראל במדריגה גדולה למאוד וגם העת רצון היתה גדולה למאוד, וכששמעו את הדיבור הראשון מפי הקב"ה פרחה נשמתן ונשארו מתים, והתחילה התורה לטעון, למי אתה נותן אותי האם לחיים או למתים, מיד הוריד הקב"ה טל של תחיה והחיין. הרי חזינן דאחרי כל אלה, אחרי המדריגה הגדולה שהיו אז כלל ישראל בה, ואחרי העת רצון הגדול, הנה לולא זכות התורה שהגנה עליהם ובקשה רחמים עליהם, כי אז נשארו פגרים מתים, וכל שכן בדורותינו האחרונים שצריכים בודאי בעת התחיה לאור התורה שתגן עלינו".

לחצו PLAY להאזנה לקטע מהתכנית[audio:https://www.chasidinews.com/wp-content/uploads/2011/06/hidudon-avibenisrael.mp3|titles=חידודון – אבי בן ישראל]

ביצועים נוספים

שירים חסידיים

שוע רוז בסינגל חדש לכבוד תכלית הבריאה: "שבת"

האם אנו אי פעם עוצרים ומבינים שהשבת היא התכלית של כל בריאתו של הקב"ה? הסיבה לכל דבר בעולם היא השבת. הכל נברא כדי שנקבל את מתנת השבת. שוע רוז הפך את זה לשיר, אותו כתב והלחין.

להאזנה ←

בקרוב נשוב לפעילות תקינה