כ״ג בסיון ה׳תשע״א (יוני ב25, 2011)

עמי מימון
לאחר תקופה לא מבוטלת של שטייגן של כוכבי הזמר החסידי מזרחי הגיע הפתרון ע"י מי אם לא אחר אבי בן ישראל שהחל מלבד הייתו זמר גם להוציא ספריים תורנייים.

בקרוב נשוב לפעילות תקינה