אצבעות

אצבעות - משהו מיוחד - גרינטק
"משהו מיוחד" הספר הנוכחי בסדרה, מספר על מעמד חברתי וקבלת השונה. הוא מקנה לילד כלים לזהות צדדים חיוביים בכל אדם ומאפשר לו הזדמנות להתמודד עם רגשותיו ועם אלה של האחר. בספר שכתבה שרה שמש, צילומי צבע מרהיבים, גרפיקה איכותית, הדפסה

בקרוב נשוב לפעילות תקינה