ברל צוקר

מקולות
וזו רשימה חלקית של המשתתפים: דודו פישר, מרדכי בן דוד, אברהם פריד, בן ציון מילר, נפתלי הרשטיק, יעקב מוצן

בקרוב נשוב לפעילות תקינה